خوش آمديد!
12:03 يكشنبه 28 شهريور ماه ، 1400
الماس تراش .:. سازنده دستگاههای تولید چرم مصنوعی آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 684774 بار نمايش يافته است . شهریور 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 2.275 % (15582)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.975 % (13531)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 89.46 % (612638)
 Opera: OperaOperaOpera 0.122 % (842)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.949 % (27045)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.210 % (15134)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 5.323 % (36453)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.129 % (7733)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.500 % (3430)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 93.04 % (637158)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 1
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 0
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0